ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΘΡΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 044380807000

Α.Φ.Μ: 094382568
Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΚ 18547
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104143000
2104800900

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Περιγραφή

Αρχεία Οικονομικών Στοιχείων

Αρχείο Πρόσκλησης

Ημερομηνία Δημοσίευσης

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  16/10/2023  
         
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 9/12/2022  
         
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 4/2/2022  
         

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  25/1/2021  
         

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23/12/2019  
         
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 25/10/2018  
         

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 04/01/2018  
         
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30/6/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 08/12/2016

 

 

         

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2015 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

08/12/2015

 
         

 

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype